Συχνές Ερωτήσεις

Ι. Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης – Επισκόπηση: Συχνές Ερωτήσεις

Που χρησιμοποιούνται τα στοιχεία;

Τι έχει καταφέρει το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης;

Πώς το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων;

II. Δεδομένα Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης: Συχνές ερωτήσεις

Πόυ μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις αναφορικά με τα δεδομένα, τη διαδικασία χαρτογράφησης ή την έκδοση εκθέσεων του Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης;

Που μπορώ να λάβω δεδομένα σχετικά με τις συμπεριφορές κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ή τα ποσοστά προσυμπωματικού ελέγχου της νόσου;

Γιατί το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης υστερείται σχεδόν ένα έτος στα δεδομένα του καρκίνου;

Υπάρχει κάποιο κόστος για την απόκτηση πληροφοριών;

ΠΗΓΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ