1)   Τι είναι ουσιαστικά η συστάδα καρκίνου (cancer cluster);

http://www.cdc.gov/nceh/clusters/ & http://www.cdc.gov/nceh/clusters/pubs.htm

2)    Διερεύνηση για πιθανές συστάδες καρκίνου και ανταπόκριση στις ανησυχίες της κοινότητας

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6208a1.htm &

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1891770/

3) Ατομικά χαρακτηριστικά ασθενών και το «φορτίο» της νόσου (επιδημιολογία καρκίνου)     http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-014-9204-y

4) «Περιβαλλοντικοί» και «επαγγελματικοί» καρκίνοι: από τον Π.Ο.Υ.   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs350/en/

5) Πνευματικότητα και καρκίνος    http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/spirituality/Patient/page1

6) Πνευματικότητα και χρόνιες ασθένειες

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121380

7) Γιατί η παρακολούθηση του καρκίνου είναι τόσο σημαντική; Πρόσφατα δεδομένα

http://www.worldmapper.org/display_extra.php?selected=418 &

http://www-dep.iarc.fr/) (http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/index.php

8) Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα υγείας συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα

Facebook /  Twitter LinkedIn