Συνεργασίες και προγράμματα

2014: Με την Περιφέρεια Κρήτης για ένα έτος.