Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

  1. ΙΓ ΒλαχονικοληςΒ ΓεωργουλιαςΑΕ Φιλαληθης. Θνησιμοτητα απο κακοηθη νεοπλασματα στην Κρητη, 1992. Ιατρικη, 69(3): 291-302, 1996.
  2. IG Vlachonicolis, AE Philalithis, Y Brittan, Georgoulias V. Mortality from malignant neoplasms in Crete 1992-1993. J Epidemiol. Community Health 1998; 52: 126-127.
  3. I.G. Vlachonicolis, M. Mavromanolakis, V. Georgoulias: Descriptive epidemiology of cancer in Crete, Greece, 1994: I. Gynaecological cancers. J BUON 3: 245-250, 1998.
  4. J. Vlachonikolis, M. Mavromanolakis, V. Georgoulias: Descriptive epidemiology of cancer in Crete, Greece, 1994: Part II; Gastrointestinal cancers. J. BUON 4: 73-81, 1999.
  5. J. Vlachonkolis, M. Mavromanolakis, V. Georgoulias: Descriptive epidemiology of cancer in Crete, Greece, 1994. Part III: Urinary cancers. J BUON 5: 331-335, 2000.
  6. I.G. Vlachonikolis, T.J. Aletra, V. Georgoulias: Incidence of breast cancer on Crete, 1994-1995. Eur J Cancer 38: 574-577, 2002.

7. Sifaki-Pistolla D, Lionis C, Georgoulias V, Kyriakidis P, Koinis F, Aggelaki S, Tzanakis N. Lung cancer and tobacco smoking: Reflections from a population-based cancer registry. Tobacco Induced Diseases. 2017;15:6.