Οικονομικοί πόροι και προγραμματισμός

Το ΚΚΚ λειτουργεί με την υποστήριξη των δύο Πανεπιστημιακών κλινικών (της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής και της Κλινικής Παθολογίας-Ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ, με ίδιους πόρους). Έχει χαμηλή ετήσια χρηματοδότηση αλλά πρόσφατα έτυχε της υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία ενός πολλά υποσχόμενου μελλοντικού πλαισίου, ενός νέου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης του καρκίνου προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι για το 2014 (βλ. Σκοποί και στόχοι του ΚΚΚ).

Το  ΚΚΚ αναζητά πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να διατηρήσει και να ενδυναμώσει τις δραστηριότητές του στο μέλλον. Τέτοιες πηγές χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Προγραμματικές συμβάσεις ή / και Δωρεές

• Ένταξη σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

• Άλλοι τύποι διεξαγωγής και συντονισμού έρευνας (βλ. Φόρμα λήψης δεδομένων)