Τα νέα του ΚΚΚ

Poster: European Public Health conference (EUPHA), Vienna (9-12 November 2016)

Find our poster here: Poster

Posted in Conferences 2016

Oral presentation: European Public Health conference (EUPHA), Vienna (9-12 November 2016)

Find an extended oral presentation here: Extended oral presentation Find a 5-slides oral presentation here: Short presentation

Posted in Conferences 2016

Oral presentation in the Pancretan Medical Conference, November 2016

Presentation in Greek

Posted in Conferences 2016

Award: “Kalligiannis” Prize by the Cretan Medical Association (November 2016)

The “Kalligiannis” Prize is financed by Mrs.Electra Kalligianni and was provided to the Cancer Registry of Crete during the 18th Pancretan Medical conference that was held at Rethymnon in 4/11/2016. Α full paper of the Cancer Registry of Crete entitled “Cancer geo-epidemiology in Crete: current situation and forecast of the future variation” won the prize after blinded evaluation of the submitted studies by the Cretan Medical Association committee. This prize … Continue reading

Posted in Awards & Prizes

Oral presentation: IACR conference in Marrakech (19-21 October 2016)

Find our oral presentation here: A model for optimal location of smoking cessation services for patients with tobacco-induces cancers in Crete, Greece

Posted in Other news

Poster presentations: IACR conference in Marrakech (19-21 October 2016)

Find our 6 posters here: 1) Lung 2) Breast 3) Poverty 4) Thyroid 5) Melanoma 6) Alcohol

Posted in Conferences 2016

Poster at 3rd Greek Conference of Oncologists (ESMO), April 2016

Prediction of future rates of malignant neoplasms of lung and bronchus in Crete. poster lung

Posted in Conferences 2016

Poster at 3rd Greek Conference of Oncologists (ESMO), April 2016

Smoking and alcohol consumption in patients with malignant neoplasms of colon. Two decade’s data from the Cancer Registry of Crete. poster colorectal

Posted in Conferences 2016

Τηλεοπτική συνέντευξη του καθηγητή κ.Χ.Λιονή και του ιατρού κ.Λ.Βαμβακά για το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (Κρήτη tv/ Σαχίνης, Αντιθέσεις)

Το περιεχόμενο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά

Posted in Συνεντεύξεις και άλλα στα ΜΜΕ

Ραδιοφωνική συνέντευξη καθηγητή κ.Χ. Λιονή για το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (98.4 Radio)

Το περιεχόμενο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά

Posted in Συνεντεύξεις και άλλα στα ΜΜΕ