Το κέντρο καταγραφής καρκίνου

Το ΚΚΚ είναι μέλος της παγκόσμιας ένωσης των κέντρων καταγραφής καρκίνου [International Association of Cancer Registries (IACR)] και του ευρωπαϊκού δικτύου των κέντρων καταγραφής καρκίνου [European Network of Cancer Registries (ENCR)]

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορά με τον σκοπό και του επιμέρους στόχους του κέντρου, την διαχείριση και τον σχεδιασμό ακολουθήστε τις επόμενες ενότητες:

Σκοπός και στόχοι του ΚΚΚ

Ιστορική διαδρομή του ΚΚΚ

Οικονομικοί πόροι και προγραμματισμός

Διαχείριση