Ιστορική διαδρομή του ΚΚΚ

Το ΚΚΚ είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, στεγάζεται στη Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΚΟΙ). Ιδρύθηκε το 1992 από τον αείμνηστο Ιωάννη Βλαχονικολή (καθηγητή του πανεπιστημίου Κρήτης ), ο οποίος ήταν επίσης υπεύθυνος για τον επιστημονικό συντονισμό του ΚΚΚ μέχρι το 1998.

Σήμερα, λειτουργεί με επιστήμονες και κλινικούς ιατρούς της Κλινικής Παθολογίας-Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Διευθυντής του ΚΚΚ: Καθ. Β. Γεωργούλιας) και της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του ΚΚΚ: Καθ. Χ. Λιονής).

Η πορεία καταγραφής και λειτουργίας του ΚΚΚ θα μπορούσε να ομαδοποιηθεί σε τρεις χρονικές περιόδους, ως εξής:

Α) 1992-1998: Τα δεδομένα συλλέγονταν χειρόγραφα σε δύο έντυπα (ένα για τους ασθενείς και ένα για τους αποθανόντες από καρκίνο), από όλα τα νοσοκομεία και ληξιαρχεία του νησιού. Ο στατιστικολόγος ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (από το χαρτί σε εξειδικευμένο στατιστικό λογισμικό). Τα δεδομένα από το 1992-1998 καταχωρηθήκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Β) 1999-2013: Τα στοιχεία για την περίοδο αυτή συλλέγονταν μέχρι και το 2004 από τους καταγραφείς σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία (1992-1998). Το διάστημα 2005-2013 καλύπτεται σήμερα εν έτη 2014 αναδρομικά με χρήση του νέου συστήματος καταγραφής.

Γ) 2014- προοπτικά: Τα δεδομένα συλλέγονται από εκπαιδευμένους καταγραφείς που επισκέπτονται τα νοσοκομεία και ληξιαρχεία του νησιού και είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων και την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα ΚΚΚ μέσω ενός φορητού υπολογιστή. Η πλατφόρμα του ΚΚΚ είναι συνδεδεμένη με το διακομιστή- κεντρικό υπολογιστή, καθώς επίσης και με στατιστικά – χωρικά λογισμικά ανάλυσης των δεδομένων. Η καταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 για να προχωρήσουμε μετά συλλογή των δεδομένων για το έτος 2015.